Slovenčina ( Sk )
Contact
Kontakt
Prihláška Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

>
Víza

Ak ste občanom niektorého členského štátu Európskej Únie ste oslobodený od vízovej povinnosti.
Ak nie ste občanom niektorého členského štátu Európskej Únie :
- pre pobyt kratší ako 3 mesiace s výnimkou špecialných prípadov, potrebujete turistické víza, o ktoré požiadate na francúzskej ambasáde vo Vašej krajine.
- pre pobyt dlhší ako 3 mesiace, potrebujete študentské víza, o ktoré požiadate na francúzskej ambasáde vo Vašej krajine (pozri nižšie "Platba").

Vyplnenie prihlášky
- Vyplňte prihlášku, ktorú nájdete na hlavnej stránke a pošlite ju nám elektronickou poštou alebo faxom spolu s potrvdením o zaplatení 250 eur (pozri nižsie "Platba"). Následne Vám bude zaslané elektroncikou poštou alebo faxom záväzné potvrdenie prihlásenia, spolu s dôležitými informáciami o pobyte, rozpisom ceny pobytu. 
- Kontaktujte nás telefonicky, v prípade vyplnenia prihlášky menej ako 15 dní pred začiatkom Vášho pobytu

Poistenie
- Povinnosť poistenia pokrývajúce všetky riziká Vašej cesty a pobytu (choroby, úraz, krádež).
- Európska karta zdravotného poistenia, ak ste občanom niektorého členského štátu Európskej únie, 

Platba
- Po vyplnení prihlášky, povinnosť zaplatiť zálohu vo výške 250 eur, najlepšie platobnou kartou Visa alebo MC. Ak chcete platiť šekom alebo bankovým prevodom, kontaktujte nás vopred. Zvyšok ceny pobytu musí byť uhradený najneskôr 15 dní pred začiatkom jazykového pobytu bez ďalšieho upozornenia.
- Ak potrebujete vstupné vízum, máte povinnosť zaplatiť zálohu vo výške 50% ceny pobytu po vyplnení prihlášky, aby ste obdržali naše oficiálne pozvanie, zvyšok ceny pobytu, musí uhradený najneskôr do 15 dní pred začiatkom pobytu, a to bez ďalšieho upozornenia. V prípade zamietnutia vydania vstupných víz bude vrátená cena celého kurzu (s odpočítaním 50 eur), po preukázaní zamietnutia Francúzskeho veľvyslanectva. - Vaše platby musia byť uskutočnené v eurách. 

Spôsob platby
- bankovou kartou Visa alebo Master Card
- prevodom SWIFT :
BNP Paribas, Nice
KÓD BANKY : 30004
KÓD POBOČKY BANKY : 00642
ČÍSLO ÚČTU : 00010412746
RIB : 57
MENO PRÍJEMCU : SARL AZURLINGUA
IBAN : FR76 3000 4006 4200 0104 1274 657
SWIFT : BNPAFRPPNIC

Dôležité : z dôvodu doby trvania bankových prevodov, Vám odporúčame zaslať nám faxom kópiu príkazu prevodu

- Platba šekom alebo Eurošekovom je v AZURLINGUA možná
Bez ohľadu na zvolenú metódu platby, uveďte meno účastníka pobytu a jeho registračné číslo.

Podmienky zrušenia a zmeny kurzu
- Zrušiť účasť na jazykovom pobyte možno v lehote najviac 15 dní pred príchodom, za poplatok 50 eur zo zaplatenej sumy. - - V prípade zrušenie pobytu v dobe menej ako 15 dní pred príchodom sa záloha vo výške 250 eur nevracia.
- V prípade neprítomnosti prvý deň kurzu sa suma pobytu nevracia. ..
- V prípade zmeny alebo prerušenia kurzu počas Vášho pobytu v Azurlingua sa suma pobytu nevracia.
- Azurlingua si vyhradzuje právo na zmenu kurzu, ak počet prihlásených študentov je menší ako štyri. Finančná náhrada alebo náhrada za počet znížených vyučovacích hodín bude poskytnutá.
- Finančné náhrady budú uhradené štyri mesiace po oznámení zrušenia pobytu

Sťažnosti
Všetky Vaše sťažnosti týkajúce sa jazykového pobytu musia byť oznámené počas jeho pribehu; sťažnosti po skončení pobytu nebudú akceptované. 

Sviatky
Počas štátnych sviatkov sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza s výnimkou individuálnych kurzov, ktoré budú nahrdené v priebehu Vášho pobytu.

Vnútorne pravidlá školy
Po príchode, budete oboznámení s vnútornými pravidlami školy. Ak Vaše správanie bude v rozprore s pravidlami školy, budete okamžite vylúčený z vyučovania bez predchádzajúceho upozornenia a úhrady kurzu. 

Ubytovanie
- Povinnosť uhradiť kauciu 200 eur v hotovosti pri ubytovaní v izbe v Central Campus alebo v štúdiu. Kaucia bude vrátená v plnej výške v prípade odovzdania izby v neporušenom stave  na konci pobytu.
- Miestna daň je zahrnutá v cene kurzu
- Pravidlá týkajúce sa Vášho ubytovania Vám budú odovzdané po príchode pre ich dôsledne dodržiavanei počas Vášho pobytu.

http://www.azurlingua.com/adultes/tarifs2011.html

Le saviez-vous ?

220 millions de personnes parlaient français en 2011 et le français est la deuxiemme langue la plus enseignée dans le monde

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Join us on Facebook

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Nous sommes membres
soufflecampus francecsnfla

Ils nous font confiance

centre d'examen SELFEE